Egyes ágazatokban gyakori, hogy az eladók, beszállítók arra kényszerülnek, hogy hosszú fizetési határidőt adjanak vevőiknek, ami viszont likviditási gondokat okozhat, hiszen a költségeiket a bevételekből fizetik. Halasztott fizetés esetén probléma lehet a nemfizetés kockázata is, amely többlet adminisztrációs terheket ró a vállalkozásra. 

Mindezen nehézségekre előnyös megoldást jelenthet az eladó számára a faktoring finanszírozás, amely a le nem járt vevőkövetelések adásvételét jelenti, és amely lehetővé teszi, hogy jóval a fizetési határidő lejárta előtt pénzéhez jusson. 

A faktoring előnyei

A faktoring jellemzően 3 szereplős ügylet, amelynek során az eladó a faktorcégre engedményezi a hosszú fizetési határidejű követeléseit, ezáltal időben bevételhez jut, amelyből kifizetheti a vállalkozás működési költségeit, illetve beruházásokat eszközölhet. A FlexiBill a faktoring finanszírozásban rugalmas partner, a 100%-ban online intézhető digitális faktoring révén kényelmes alternatívát jelent a kis- és középvállalkozások számára. A faktoring egyszerű, gyors, rugalmas és átlátható finanszírozás. 

A faktorálás komplex vállalkozásfinanszírozási megoldás, amelyben minden érintett jól jár az ügylettel: az eladó hitelfelvétel nélkül jut pénzhez, nem visel kockázatot, nem kell a követelés behajtással foglalkoznia. A vevő is jól jár, hiszen nem kell azonnal fizetnie. A faktor a faktordíjért cserébe végzi szolgáltatását. Esetenként, a vevő nemfizetésének a kockázatát átvállaló hitelbiztosító is bekapcsolódhat az ügyletbe. 

Gyakori faktoring konstrukciók

A faktoring figyelembe veszi a szolgáltatást igénybe vevő cég sajátosságait, rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez. 

A faktorálás során a számla ellenértékét 2 részletben fizeti ki a faktor az eladónak: 80-90%-ot előre, a számla faktorálása során, a faktordíjjal csökkentett maradványértéket pedig a vevő teljesítése után. 

A hazánkban legelterjedtebb visszkeresetes faktoring esetén a faktor nem vállalja át a vevő adóssághitelezéséből eredő kockázatát, így ha a vevő az előírt határidőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a faktor visszavásároltatja a követelést az eladóval, vagyis az eladó a részére folyósított összeget vissza kell fizesse.

Amennyiben a faktor átvállalja a vevő nemfizetéséből eredő kockázatot, vissztehermentes faktoringról beszélünk.

Aszerint, hogy a vevő értesül-e a faktoring ügyletről, nyílt vagy csendes faktoringról van szó. Nyílt faktoring esetén esedékességkor a vevő a faktornak utal.

Attól függően, hogy a szállítás, a szolgáltatás merre irányul, belföldi és export faktoringot különböztetünk meg. 

Egyéb jellemzők

A faktoringot a Ptk. szabályozza, és pénzintézetek, valamint pénzügyi szolgáltatók nyújtják jellemzően mikro-, kis- és középvállalkozások számára. 

A faktorálás éven belüli, vagyis rövid távú finanszírozást jelent, amely gyors, rugalmas, testreszabott, továbbá tervezhető bevételeket teremt, javítja a fizetési fegyelmet.

Ez a cikk szponzorált tartalom. Kattintson ide, ha Ön is kipróbálná ezt a népszerű hirdetési formát. A hivatalos, auditált mérések szerint a Like Company hírportáljait a forgalmas napokon 600 ezer ember olvassa.